Gå direkt till innehåll
Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg.
Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg.

Pressmeddelande -

Actemiums OPS-lösningar skapar stora miljövinster

Actemium Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har under det senaste året genomfört en rad projekt där vi möjliggjort stora miljövinster för våra kunder.
”Actemium utförde ett flertal OPS-anläggningar under 2021. Särskilt stolta är vi över de miljövinster vi genererar samt vår flexibilitet att kunna hjälpa hamnar vid snabba omställningar, under den pågående pandemin” säger André Olofsson projektledare för Actemiums OPS-lösningar.

Actemiums svenskproducerade OPS-anläggningar ansluter fartyg till det fasta elnätet och minskar miljöpåverkan då fartygsgeneratorerna helt kan stängas av, tidigare har fartygen fortsatt att släppa ut växthusgaser under tiden de har legat förtöjda i hamnen. Genom att ansluta fartyget till elnätet kan de stänga av sina generatorer, vilket minskar buller och utsläpp av bland annat koldioxid (CO2), kväve- och svaveloxider (NOx-, SOx) och därigenom minskar bidraget till växthuseffekten, samt skapar en bättre närmiljö i hamnarna.

Senaste året har Actemiums OPS-lösningar möjliggjort följande miljövinster i Skandinavien:

  • 33 604 841 kg CO2
  • 902 609 kg NOx
  • 62 488 kg Sox
  • 20 829 kg Partiklar
  • 17 936 468 liter Marin diesel

2019 avslöjade SVT, i en serie reportage, att den inhemska sjöfarten står för närmare dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare redovisats och varit den allmänna uppfattningen. Totalt 662 000 ton årligen, att jämföra med inrikesflyget som släppte ut 554 000 ton.

Med OPS-lösningarna har Actemium det senaste året sparat cirka 34 570 ton skadliga utsläpp, vilket motsvarar 5,2% av de totala utsläppen från fartyg 2019 i Sverige.

En flexibel leverans

OPS-anläggningen tillverkas i vår fabrik i Stora Höga, strax norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med IEC/ISO/IEEE 80005 och lokala standarder. Actemiums OPS-anläggningar levereras som totalentreprenader där vi utför mark- och installationsarbeten på plats samt fjärrövervakning, drift och underhåll av systemet. OPS-systemet kan vara i drift var som helst i världen inom en månad efter leverans till plats.

När pandemin slog till drabbades färjetrafiken och flera rutter var tvungna att pausa. Då uppstod behovet av tillfälliga OPS-anläggningar. Actemium fick i uppdrag att uppföra anläggningar i Uddevalla Hamn, Oslo Hamn samt Göteborgs Hamn för fartyg. 

”Vi värdesätter och strävar efter långsiktiga kundrelationer, hög servicegrad och bättre miljö i våra hamnar” säger Ingemar Gustavsson, ansvarig för landanslutningar Actemium Sverige.

Actemium har sedan 2010 levererat ett 30-tal OPS-anläggningar i Norden. Alla lösningar är flexibla och har anpassats för att ge kunderna ett hållbart och miljövänligt sätt att leverera el till fartyg.

Actemium har också fått förtroende att under första halvåret 2022 leverera:

  • OPS-anläggning 11kV 4MVA till Kapellskärs hamn.
  • OPS-anläggning I ATEX-område för oljetankers 6,6kV 2MVA.

Läs mer om våra flexibla OPS-lösningar på vår hemsida

Kontaktperson OPS:
Ingemar Gustavsson, ingemar.gustavsson@actemium.com

Ämnen

Kategorier


Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. 

Vi är ett av Sveriges största varumärken inom automations- och elteknik specialiserade på hållbara och säkra totalåtaganden inom el och instrumentation. 

Med industriell precision arbetar vi i huvudsak med industrikunder inom hela värdekedjan av el- och automation. Vi utför även komplexa entreprenader inom andra segment där vår expertis efterfrågas.

Actemium ingår i den franska koncernen VINCI Energies, med över 22 000 medarbetare och 400 affärsenheter globalt.

Kontakter

Anita Kastö

Anita Kastö

Presskontakt Kommunikationschef VINCI VINCI Energies Nordic VINCI Energies Nordic Actemium Sverige

Relaterat innehåll

Vår styrka – stora resurser, god teknisk kompetens och lokal förankring.

Vi på Actemium erbjuder hållbara och säkra totalåtaganden inom el- och automation. Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.

Med hög industriell precision utför vi elektriska installationer och instrumentation såväl som avancerade automationslösningar. Tack vare vårt breda nätverk av specialister tar vi oss an omfattande projekt och totalentreprenader.

Actemium ingår i den franska koncernen VINCI Energies, med över 22 000 medarbetare och 400 affärsenheter globalt.

Actemium

Knipplekullen 11
417 05 Göteborg
Sverige