Gå direkt till innehåll
Bild av J.Thyssen/MarketSquare via CMP
Bild av J.Thyssen/MarketSquare via CMP

Pressmeddelande -

Actemium elektrifierar färjeanslutning i Köpenhamn

Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har ingått ett samarbete med Copenhagen Malmö Port avseende en totalentreprenad på en komplett OPS-lösning. OPS-anslutningen möjliggör för DFDS-färjorna Crown Seaways och Pearl Seaways att reducera utsläppen markant medan fartygen är i hamn, genom att stänga av sina hjälpmotorer med stora miljöfördelar som följd.

OPS-anläggningen i Köpenhamn avser en standardcontainer innehållande ställverk, transformatorer, kontrollutrustning samt två anslutningspunkter med fjärrstyrda kabelhanteringssystem. Actemium gjuter fundament samt förlägger kanalisation och kablage. Anläggningen förväntas att vara i drift under sensommaren 2021.

Genom att ansluta sig till elnätet kan fartyget stänga av sina hjälpmaskiner, med minskade luftutsläpp av bland annat koldioxid CO2, kväve- och svaveloxider (NOx-, SOx) och en förbättrad närmiljö som direkt konsekvens. Actemium har sedan tidigare anlagt 20 OPS anläggningar i Norden, bl.a. en OPS-anläggning i Oslo som DFDS-färjorna nyttjar idag.

- Vi på Actemium tycker att detta är ett ärorikt uppdrag och är glada för förtroendet vi fått. I uppdraget ingår också att vi utför mark- och installationsarbeten på plats, fjärrövervakning, drift och underhåll. På kajen installeras dessutom en fjärrmanövrerad kran för anslutning till färjan i respektive färjeläge. Vi på Actemium är mycket stolta över hur våra OPS-anläggningar hjälper våra kunder och användare till en mer hållbar framtid som är mindre beroende av fossila bränslen säger André Olofsson, projektledare på Actemium OPS.

OPS-anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, strax norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med IEC/ISO/IEEE 80005 samt relevanta lokala standarder.

Green Shipping ett prioriterat område inom EU-kommissionen och elektrifieringen av hamnar ingår även i den svenska regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Som en av marknadsledarna inom OPS är vi därför stolta över att leverera vår miljövänliga OPS-lösning, och fortsatt möjliggöra infrastrukturen för en miljövänligare hamntrafik både i Norden och globalt.

Om elektriska landanslutningar - Actemium Onshore Power Supply (OPS)

Med hjälp av våra svenskproducerade och marknadsledande elektriska landanslutningar (Actemium Onshore Power Supply) kan fartyg ansluta sig till det fasta elnätet när de anländer hamn, och därmed stänga av sina hjälpmotorer med minskade partikelutsläpp som följd.

Med en hög industriell precision bidrar Actemiums elektriska landanslutningar till att minska kostnader och miljöpåverkan i hamnar runt om i världen. Det minskade bullret förbättrar även arbetsmiljön för besättningen. Vi installerade världens första landanslutningen i Göteborgs hamn enligt den nya standarden år 2010, och är numera en av marknadsledarna inom OPS. Vi värdesätter och strävar efter långsiktiga kundrelationer, ett produktoberoende och en ständigt hög servicegrad.

Actemium har sedan tidigare levererat OPS-anläggningar i Kristiansand, Oslo, Göteborg, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm och Luleå.


Ämnen


Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. 

Vi är ett av Sveriges största varumärken inom automations- och elteknik specialiserade på hållbara och säkra totalåtaganden inom el och instrumentation. 

Med industriell precision arbetar vi i huvudsak med industrikunder inom hela värdekedjan av el- och automation. Vi utför även komplexa entreprenader inom andra segment där vår expertis efterfrågas.

Actemium ingår i den franska koncernen VINCI Energies, med över 22 000 medarbetare och 400 affärsenheter globalt.

Kontakter

Anita Kastö

Anita Kastö

Presskontakt Kommunikationschef VINCI VINCI Energies Nordic VINCI Energies Nordic Actemium Sverige

Relaterat innehåll

Vår styrka – stora resurser, god teknisk kompetens och lokal förankring.

Vi på Actemium erbjuder hållbara och säkra totalåtaganden inom el- och automation. Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.

Med hög industriell precision utför vi elektriska installationer och instrumentation såväl som avancerade automationslösningar. Tack vare vårt breda nätverk av specialister tar vi oss an omfattande projekt och totalentreprenader.

Actemium ingår i den franska koncernen VINCI Energies, med över 22 000 medarbetare och 400 affärsenheter globalt.

Actemium

Knipplekullen 11
417 05 Göteborg
Sverige