Gå direkt till innehåll
Actemium stärker verksamheten i Sverige när totalt 22 affärsenheter inom Eitech, INAC Process, Fiber och Elkraft samt en affärsenhet från Emil Lundgren ansluter sig till Actemium,
Actemium stärker verksamheten i Sverige när totalt 22 affärsenheter inom Eitech, INAC Process, Fiber och Elkraft samt en affärsenhet från Emil Lundgren ansluter sig till Actemium,

Pressmeddelande -

Actemium växer kraftigt i Sverige – 22 affärsenheter inom VINCI Energies ansluter

Actemium stärker verksamheten i Sverige när totalt 22 affärsenheter inom Eitech, INAC Process, Fiber och Elkraft samt även en affärsenhet inom Emil Lundgren från och med den 1 november 2024 ansluter sig till Actemium, VINCI Energies globala varumärke riktat mot industrin.

I och med denna utökning av enheter kommer Actemiums verksamhet i Sverige att bestå av cirka 1 050 medarbetare fördelat på 31 affärsenheter utspridda från Helsingborg i söder till Kiruna i norr. Actemium ingår i ett globalt nätverk med över 24 400 medarbetare och 400 affärsenheter i 40 länder.

- Vi ser ett stort mervärde för både våra befintliga, potentiella kunder samt medarbetare i att samla oss i varumärket Actemium. Huvudmålsättningen är att enheterna, med sin tyngdpunkt inom industrisegmentet, tillsammans bättre kan dra nytta av den tekniska expertisen och synliggöra den gemensamma styrkan och erfarenheten som finns gemensamt både i Sverige och internationellt, förklarar Jonas Kihlberg, Managing Director, VINCI Energies Sweden West.


Strategier, affärsmodeller och tjänsteerbjudandet förändras inte – alla affärsenheter fortsätter att erbjuda sina tjänster utifrån sin lokala marknad och sina förutsättningar.

-Fokus den närmaste tiden för varje affärsenhet blir nu att sätta sina egna lokala mål och strategier som en del av Actemium-nätverket i framtiden. Med en ambition om att vara fullt redo i november och därmed kunna stötta våra kunder och samarbetspartners ännu bättre i deras projekt och i kommande investeringar, avslutar Rob van Kaathoven, Managing Director VINCI Energies Sweden East.


Ämnen

Kategorier


Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. 

Vi är ett av Sveriges största varumärken inom automations- och elteknik specialiserade på hållbara och säkra totalåtaganden inom el och instrumentation. 

Med industriell precision arbetar vi i huvudsak med industrikunder inom hela värdekedjan av el- och automation. Vi utför även komplexa entreprenader inom andra segment där vår expertis efterfrågas.

Actemium ingår i den franska koncernen VINCI Energies, med över 22 000 medarbetare och 400 affärsenheter globalt.

Kontakter

Anita Kastö

Anita Kastö

Presskontakt Kommunikationschef VINCI VINCI Energies Nordic VINCI Energies Nordic Actemium Sverige

Relaterat innehåll

Vår styrka – stora resurser, god teknisk kompetens och lokal förankring.

Vi på Actemium erbjuder hållbara och säkra totalåtaganden inom el- och automation. Vi vägleder våra kunder i deras utveckling för en bättre värld - på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.

Med hög industriell precision utför vi elektriska installationer och instrumentation såväl som avancerade automationslösningar. Tack vare vårt breda nätverk av specialister tar vi oss an omfattande projekt och totalentreprenader.

Actemium ingår i den franska koncernen VINCI Energies, med över 22 000 medarbetare och 400 affärsenheter globalt.

Actemium
Knipplekullen 11
417 05 Göteborg
Sverige